Fløng - Hedehusene Skytteforening

En idræt der rammer plet

Seneste nyt

 

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Indkaldelse til årets Generalforsamling

torsdag den 8. marts 2018 kl. 20:00 på 15m banen.

 

Dagsordenen følger klubbens Vedtægter, som du kan læse på
www.fhskytten.dk under menuen ”Information”.

 

 1. Valg af dirigent og to stemmetællere
 2. Aflæggelse af formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af:
  1.  Formand
  2.  To Bestyrelsesmedlemmer, begge for to år
           På valg er Morten Remsted og Leif Bodilsen
  3.  En suppleant, for et år
           På valg er Jan Andersen
 1.         To revisorer, begge for et år
  1. På valg er Leif Bay og Susanne Poulsen
  2.  En revisorsuppleant, for et år
          På valg er Karsten Graversen
 1. Eventuelt

 

Forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen og forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 26. februar 2018, pr. post eller e-mail.
Eventuelle forslag til generalforsamlingen vil blive lagt på foreningens hjemmeside www.fhskytten.dk, senest d. 1. marts 2018 med bestyrelsens kommentarer.

 

Vel mødt

Bestyrelsen

 

(Publiceret på FB gruppe 15. feb. og hjemmeside samt pr. mail/post d. 15. februar 2018)

Indendørs start

Sæsonen for indendørser gået i gang.

Vi skyder
15m pistol:
tirsdage og torsdage kl 18:30 - ca. 21

15m Riffel
tirsdag kl 18:30 til 21 for børn og familier
torsdag kl 18:30 til 21 mest for selvtrænere

Vi ses på banen under
Fløng hallen, indkørsel fra Soderupvej, 2640 Hedehusene 

Tidligere artikler

Online skiver

KLIK her for at se online skiver

Resultater

KLIK her for at ser aktuelle resultater

Find skydebanen

mar
11

11.03.2018 08:00 - 16:00

mar
11

11.03.2018 08:00 - 16:00

mar
12

12.03.2018 08:00 - 18.03.2018 09:00

 

Skan koden med din mobiltelefon og bliv medlem af vores facebook gruppe.