Fløng - Hedehusene Skytteforening

En idræt der rammer plet

Information.

Ordinær generalforsamling 2024

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

torsdag den 14. marts 2024 kl. 20:00
på 15m banen.

 

Dagsordenen følger klubbens Vedtægter, som du kan læse på www.fhskytten.dk under menuen ”Information”.

 

 1. Valg af dirigent og to stemmetællere
 2. Aflæggelse af formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af:
  1.  Formand
  2.  To Bestyrelsesmedlemmer, begge for to år
           På valg er Morten Remsted og Johannes Museth
  3.  En suppleant, for et år
           På valg er – Inge Larsen
 1.         To revisorer, begge for et år
  1. På valg er Leif Bay og Susanne Poulsen
  2.  En revisorsuppleant, for et år
          På valg er Inge Rusbjerg
 1. Eventuelt

 

 Forslag, som du ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling og forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 4. marts 2024, pr. post eller e-mail.
 Eventuelle forslag til generalforsamlingen vil blive lagt på foreningens hjemmeside www.fhskytten.dk, senest d. 7. marts 2024 med bestyrelsens kommentarer.

Der serveres æblekage under generalforsamlingen til de fremmødte.

Vel mødt

Bestyrelsen

(Publiceret på Facebook, på www.fhskytten.dk og pr. mail d. 18. februar 2024)    

Vedhæftning:
Hent denne fil (Indkaldelse til Generalforsamling 2024.pdf)Indkaldelse til Generalforsamling 2024.pdf[Generalforsamling 2024]78 kB